Mål og forutsetninger

Mål og forutsetninger

Målet med undervisningsopplegget er at elevene utvikler kunnskap og engasjement rundt klima. Oppgaven krever gruppearbeid, samt å finne, vurdere, bearbeide og presentere informasjon, for
til slutt å ha evnen til å bruke dette i en debatt.

Forutsetninger for gjennomføring:

  • Elevene må kjenne til begrepet ”global oppvarming”
  • Elevene må ha tilgang til Internett under forberedelsene

Etter endt gjennomføring vil elevene ha reflektert over følgende spørsmål:

Global oppvarming

  • Hva er det?
  • Hvilken effekt har det på ulike land?
  • Hva kan ulike land gjøre for å redusere klimagassutslipp?

Globale klimaforhandlinger

  • Hva er klimaforhandlinger og hvordan foregår det?
  • Hva er de viktigste dilemmaene i de globale forhandlingene?
  • Hvilke interessekonflikter finnes mellom ulike typer land (fattig/rik)?
  • Hvordan fremstilles klimautfordringen i media? Er alle enige om hva som bør gjøres i forbindelse med global oppvarming eller er det forskjellige meninger? Hvorfor er forskjellige land og interesseorganisasjoner uenige?

Klimatoppmøte i skolen driftes av Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening. Tekna er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har mer enn 70 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser.

Kontakt oss

Tekna - teknisk-naturvitenskapelig forening

v/Tekna Klima
Postboks 2313 Solli,
0201 Oslo
Tlf: 22 94 75 00