5. time: Diskusjon i klassen

Gjennomføring i klassen

Elevene går ut av rollen som representanter for ulike land/organisasjoner og representerer nå seg selv. Ta gjerne et par minutter i plenum til å reflektere over rollespillet. Var det vanskelig å sette seg inn i rollen som land eller organisasjon? Hvordan føltes det å prøve å få gjennomslag for argumentene? Hvilket inntrykk fikk elevene av internasjonale forhandlinger?
Den siste oppgaven går ut på å lage en anbefaling: Hva synes klassen det er viktig at Norge står for i klimaforhandlingene?
Anbefalingen starter slik: ”Klasse (10b) på (Tæruddalen skole) mener at…”
Etter timen registrerer læreren anbefalingen på www.klimamøte.no.
Etter debatten:
Læreren registrerer forhandlingsresultatene og anbefalingen på www.klimamøte.no. Ved å registrere resultatet kan klassen:
Sammenligne resultater
Elevene kan gå inn å se egne resultater og sammenligne med andre klasser.

Klimatoppmøte i skolen driftes av Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening. Tekna er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har mer enn 70 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser.

Kontakt oss

Tekna - teknisk-naturvitenskapelig forening

v/Tekna Klima
Postboks 2313 Solli,
0201 Oslo
Tlf: 22 94 75 00