For læreren

Hva er Klimatoppmøte i skolen?

Klimatoppmøte i skolen er et rollespill om klima for ungdomstrinnet og vgs. Vær forberedt på høy temperatur og stort engasjement!

Årlig møtes verdens ledere under FNs klimatoppmøte for å finne en løsning på klimautfordringene. Under forhandlingene i Doha i 2012 ble det avgjort at Kyotoprotokollen videreføres til 2020, men flere land har trukket seg fra avtalen. Det store spørsmålet framover er derfor hvordan en ny klimaavtale skal utformes, både juridisk og innholdsmessig.

Klimatoppmøte i skolen kan bidra til å oppfylle kompetansemål i naturfag, samfunnsfagene og norsk, og kan gjennomføres på en dag, eller spredt over flere dager. Klimatoppmøte i skolen kan gjennomføres i ett fag, eller som et samarbeid mellom flere fag. Opplegget er forklart steg for steg i lærerveiledningen og kan gjennomføres på rundt 5 skoletimer.

Fleksibelt undervisningsopplegg

Klimatoppmøte i skolen kan bidra til å oppfylle kompetansemål i flere fag (for eksempel naturfag, samfunnsfagene, norsk eller geografi). Opplegget kan gjennomføres på fem timer på en dag, eller spredt over flere dager. Det kan også gjennomføres i ett fag, eller tverrfaglig.

Læreren må vurdere klassens behov for forberedelsestid. Noen klasser vil kunne ha behov for mer enn to timer forberedelse til å utvikle argumenter osv.

Klimatoppmøte i skolen er laget for gjennomføring i en klasse. Det er også mulig for flere klasser (for eksempel på et trinn) å gjennomføre et klimatoppmøte i fellesskap ved å utvide antall elever i hver gruppe.

Tips til lærer

Det kan være en god idé å lære om global oppvarming i forkant av gjennomføring av Klimatoppmøte i skolen. Enten ved hjelp av lærebøker og internett, eller ved å se en film. Al Gores film «En ubehagelig sannhet» er en god «oppvarming». Relevante lenker og søketips til informasjon om klima på nettet finner du nederst på siden under Steg 2 Forberedelser.

Oppfordre gjerne elevene til å kle på seg et antrekk de mener passer på et klimatoppmøte eller som de syns representerer sitt land eller organisasjon.

Klimatoppmøte i skolen driftes av Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening. Tekna er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har mer enn 70 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser.

Kontakt oss

Tekna - teknisk-naturvitenskapelig forening

v/Tekna Klima
Postboks 2313 Solli,
0201 Oslo
Tlf: 22 94 75 00