Utdanning og jobber innen klima

Veien videre

Det finnes mange utdannelser og jobber som er nyttige for å løse de klimautfordringene dere har diskutert på klimatoppmøtet. Endel av disse mulighetene finner vi innenfor naturvitenskap, men det er også mange andre spennende fagretninger som er nyttige for miljøet og klimautfordringene.
Ved Universitetet i Oslo er det et stort miljø som arbeider med ulike klimautfordringer og hvis du har lyst til å lære mer om denne måten å arbeide med klimaet på kan du for eksempel ta studier som hydrologi, meteorologi og naturgeografi ved UiO.

Hvis du er mer interessert i hvordan vi skal dekke energibehovet i fremtiden, kan du for eksempel studere forbybar energi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

 

Man kan jobbe med og involvere seg i klima på forskjellige måter. Vi har snakket med noen, og vi stilte følgende spørsmål:

1. Hva og hvor har du studert?

2. Hvor jobber du nå og arbeider du med miljø/klimarettede problemstillinger?

 

Nils Prieur, Hydrolog

Nils

1) Etter å ha studert et semester på Svalbard, ble jeg så interessert i hydrologi at jeg bestemte meg for å ta en mastergrad i hydrologi ved UiO. Utdannelsen min har vært variert og spennende med forskningstokt rundt Svalbard og mye feltarbeid. Jeg har også lært mye om geomatikk og hvordan satellitter kan brukes til å lære mer om jordens overflate.

2) Nå jobber jeg som hydrolog i miljøavdelingen til Sweco, Nordens største konsulentselskap. Jeg jobber med flomproblematikk, håndtering av vann i byer og konsekvenser av vannkraftutbygging i Norge. Dette er viktige problemstillinger fordi vi må tilpasse samfunnet til de økte nedbørsmengdene vi forventer på grunn av klimaendringene.

Elisabeth Tønnessen, Naturgeograf

Elisabeth1) Jeg har studert naturgeografi ved UiO med utveksling til Universitetssenteret på Svalbard. Naturgeografi handler om landskapsformer, og om hvordan de ulike klimaregimene har formet og fortsatt former landskapet. Ganske tidlig i studiet fikk jeg en spesiell interesse for skredprosessene, og hvordan vi kan bidra til høyere sikkerhet for både mennesker og materielle verdier gjennom kartlegging, sikring og varsling. Derfor har jeg hatt fokus på emner relatert til dette i løpet av studietiden min.

2) I mai begynner jeg i en stilling som ingeniørgeolog, under avdelingen for Ingeniørgeologi og bergteknikk, ved Norges Geotekniske Institutt (NGI).

 

Tobias Litherland, Geomatiker og hydrolog

Tobias1) Jeg har studert hydrologi og geomatikk ved UiO. Jeg valgte studiet først og fremst fordi det var obligatoriske turer i fjellet og ble værende fordi det inneholder konkrete, håndfaste temaer som har store og viktige konsekvenser for den verden vi lever i.

2) Nå jobber jeg som GIS-konsulent i Geodata AS, et konsulentfirma som selger og utvikler geomatikkløsninger for kunder i hele Norge. Her har jeg brukt geografiske verktøy til å utvikle et system for mer miljøvennlig og effektiv innhenting av elektrisk avfall. Geodata utvikler også Miljøstatus.no, en nettside hvor man kan få oversikt over hvordan miljøstatusen i Norge utvikler seg.

Klimatoppmøte i skolen driftes av Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening. Tekna er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har mer enn 70 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser.

Kontakt oss

Tekna - teknisk-naturvitenskapelig forening

v/Tekna Klima
Postboks 2313 Solli,
0201 Oslo
Tlf: 22 94 75 00