Karbonsyklus

Den mengden av grunnstoffet karbon vi har på jorden sirkulerer i et kretsløp vi kaller karbonsyklusen eller karbonkretsløpet. Karbonet er fordelt i ulike «lagere», som atmosfæren, biosfæren, havet og i reservoarer med fossilt brennstoff i havbunnen. Karbonet blir overført mellom lagrene gjennom ulike naturlige prosesser som fotosyntese, forbrenning og karbondioksidoverføring mellom luft og vann. Så lenge karbonsyklusen er styrt av disse naturlige prosessene har vi en naturlig likevekt og atmosfæren, biosfæren og havet opp omtrent like mye karbon som de avgir. Denne delen av karbonsyklusen består av relativt kjappe prosesser, i motsetning til den langsomme prosessen det har vært å bryte ned organisk materiale til de lukkede lagrene med fossilt brennstoff.

Karbonets kretsløp

Kilde: Energifakta/Energi Norge

1. Karbon i atmosfæren

I atmosfæren kan karbon være bundet til oksygenatomer og opptrer i gassform som karbondioksid, Co2. Co2 er en av flere drivhusgasser som bidrar til økende temperaturer i atmosfæren.

2. Karbon i biosfæren

Gjennom fotosyntesen overføres karbon fra atmosfæren til biosfæren på landjorden. Her bindes karbonet i druesukker og andre elementer i biosfærens næringskjeder.

3. Karbon i havet

Co2 kan overføres fra atmosfæren i vann fordi Co2 løser seg opp i vann. Økte mengder Co2 i havet kan forsure vannet og påvirke havets eget kretsløp.

4. Karbon i «lukkede» lagre (Langsom prosess)

Det meste av karbonet som blir frigjort når organisk materiale brytes ned blir frigjort og tilbakeført til Co2 i atmosfæren. Noe av karbonet blir imidlertid bli lagret i jordsmonnet på jordoverflaten. I de dypeste jordlagene er karbonet utsatt for høyt trykk og temperatur og fossilt brennstoff som olje,gass og kull blir dannet i lukkede reservoarer i dypet.

This graph, based on the comparison of atmospheric samples contained in ice cores and more recent direct  measurements, provides evidence that atmospheric CO2 has increased  since the Industrial Revolution.  (Source: [[LINK||http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/icecore/||NOAA]])

Kilde: NASA

Når vi utvinner fossilt brennstoff fra de lukkede karbonlagrene tilfører vi mer karbon til karbonsyklusen fordi vi utvinner mye raskere enn nytt fossilt materiale blir dannet i reservoarene. Vi får økte mengder karbon i de andre lagrene i syklusen og risikerer å sette den naturlige syklusen ut av likevekt. Som et eksempel har mengden Co2 i atmosfæren alltid hatt naturlige variasjoner, men den har aldri vært høyere enn i dag.

Vi har fortsatt store mengder karbon lagret i lukkede lagre på havbunnen og under permafrosten i nordområdene. I Nordområdene er karbonen fanget i lagrene under den permanente frosten i bakken. De økte temperaturene i atmosfæren tiner permafrosten og øker risikoen for at karbonen i disse lukkede lagrene slippes løs i form av metangass og blir en del av karbonsyklusen.

Klimatoppmøte i skolen driftes av Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening. Tekna er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har mer enn 70 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser.

Kontakt oss

Tekna - teknisk-naturvitenskapelig forening

v/Tekna Klima
Postboks 2313 Solli,
0201 Oslo
Tlf: 22 94 75 00