Geografi og klima

Mens vi kan snakke om værforandringer og ser de tydelig fra dag til dag, er det vanskeligere å peke på klare forandringer i klima. Det skyldes at været er det vi opplever av vind, nedbør og temperatur på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt, mens klimaet er et mer gjennomsnittlig  værforhold over lang tid. Klima varierer  mye fra område til område på jorda. Balansen mellom solstråling og atmosfæren, samt lufttrykk , vindsystemer , havstrømmer og luftfuktighet er avgjørende for klimaet i de ulike områdene, dvs. jordas klimasoner.

Det har gjennom hele jordas eksistens skjedd forandringer i klimaet. Forandringer over både lengre og kortere perioder har funnet sted, og her er spesielt istidene av betydning. Disse skyldes at banen som jorda følger rundt sola ikke er sirkelrund. I den senere tid har menneskeskapt aktivitet også i stor grad bidratt til klimaforandringer. Dette skyldes i hovedsak bruk av store mengder fossilt brensel og nedbrenning av skog som resulterer i økt CO2 utslipp, men også andre klimagasser som metan og vanndamp spiller inn

Konsekvensene av dette er økt issmelting, både av havis og is i polare strøk, som igjen gir mindre refleksjon av sollys og dermed større global oppvarming. Mer ekstremvær med store nedbørsmengder lokalt og stormer og orkaner fører til naturkatastrofer med store ødeleggelser.

Les mer om klimaendringer globalt og i Norge og hva det kan føre til:

1)      Om globale klimaendringer:

http://www.nrk.no/nyheter/1.11169595

2)      Klima og naturkatastrofer:

http://www.globalis.no/Tema/FNs-klimarapport/5-Klima-og-migrasjon/Flere-naturkatastrofer

3)      Hvorfor er det kaldt i Norge, når det globalt blir varmere?

http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=11350

4)      Globale klimasystemer

http://regclim.met.no/norsk/Klimafakta/det_globale_klimasystemet.htm

 

Klimatoppmøte i skolen driftes av Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening. Tekna er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har mer enn 70 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser.

Kontakt oss

Tekna - teknisk-naturvitenskapelig forening

v/Tekna Klima
Postboks 2313 Solli,
0201 Oslo
Tlf: 22 94 75 00