Steg 3: Forhandlinger

På Klimatoppmøtet i skolen skal det forhandles over tre spørsmål. Generalsekretæren (læreren) leser opp første spørsmål med svaralternativer og to delegasjoner holder hvert sitt forberedte innlegg. Deretter debatteres spørsmålet i 5-10 minutter før man går videre til neste spørsmål.

1. Grønn teknologi

Teknologi for å produsere fornybar energi eller rense utslipp fra energiproduksjon er viktig for å redusere klimagassutslipp. Slik teknologi kalles ofte ”grønn” teknologi og utvikles først og fremst i industriland. Fattige land har ofte ikke råd til å utvikle eller kjøpe grønn teknologi. Hvordan kan vi sørge for at fattige land får tilgang til grønn teknologi?

  • Alle land må selv skaffe grønn teknologi – det er derfor ikke behov for å inkludere dette i en klimaavtale
  • Industriland bør dele og/eller finansiere grønn teknologi i overgangs- og utviklingsland
  • Industriland bør dele og/eller finansiere grønn teknologi i utviklingsland

ZERO, Oljeindustrien og Kina holder appell før forhandlingsrundene.

2. Byrdefordeling

I følge FN må globale utslipp kuttes med 50-85 % innen 2050 for å begrense temperaturøkningen til maks 2 °C. Hvor mye bør hhv. industriland, overgangsland og utviklingsland kutte sine utslipp med?

USA og Maldivene holder appell før forhandlingsrundene.

3. Grønt klimafond

Det grønne klimafondet skal hjelpe u-land med tiltak for å kutte utslipp og tilpasse seg klimaendringer. Hvem bør bestemme hvordan pengene skal brukes?

  • U-land bør selv bestemme hvordan pengene skal brukes
  • De landene som bidrar økonomisk til fondet bør bestemme hvordan pengene skal brukes
  • I-land og u-land bør sammen bestemme hvordan pengene skal brukes

Norge, Brasil og Mosambik holder appell før forhandlingsrundene.

Klimatoppmøte i skolen driftes av Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening. Tekna er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har mer enn 70 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser.

Kontakt oss

Tekna - teknisk-naturvitenskapelig forening

v/Tekna Klima
Postboks 2313 Solli,
0201 Oslo
Tlf: 22 94 75 00