Steg 2: Forberedelser

Delegasjonene løser oppgavene i sakspapirene (finn navn til hver enkelt, ta stilling til forhandlingsspørsmålene, lag en appell). Målet er at hver enkelt delegasjon finner ut hva landet/organisasjonen de representerer står for og utvikler argumenter som svarer på de fire forhandlingsspørsmålene. Pressekorpset bestemmer seg for hvilket tema de vil fokusere på og starter sin research. De kan også gjøre intervjuer med de ulike partene underveis.

Før hvert av forhandlingsspørsmålene skal partene holde en appell. Her skal gruppene argumentere for sitt syn. Pressekorpset skal ikke holde appell, mens ZERO, Oljeindustrien og Kina holder appell om Grønn teknologi, Norge, Mosambik og Brasil holder om Grønne klimafond og Maldivene og USA holder innlegg om Byrdefordeling.

Faktaark land/organisasjoner

Tidligere forhandlingsrunder

I snart to tiår har verdens ledere møttes årlig for å finne en løsning på klimaproblemene. Disse møtene kalles COP (Conference of the Parties), og er klimatoppmøter som tar utgangspunkt i FNs rammekonvensjon om klimaendring (Klimakonvensjonen). Nedenfor ser du en oversikt over noen av milepelene i klimaarbeidet siden Klimakonvensjonen ble vedtatt i 1992.

 

Søketips internett

Internett er et viktig verktøy for å finne informasjon. Her er noen forslag til gode informasjonskilder:

Klimatoppmøte i skolen driftes av Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening. Tekna er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har mer enn 70 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser.

Kontakt oss

Tekna - teknisk-naturvitenskapelig forening

v/Tekna Klima
Postboks 2313 Solli,
0201 Oslo
Tlf: 22 94 75 00