Gjennomføring

Fakta om Klimatoppmøte i skolen

  • klimatoppmøte i skolen er et rollespill om klimaforhandlinger.
  • du skal representere et land eller en organisasjon eller være journalist og oppgaven er å finne gode argumenter for ditt land eller organisasjon – hvem har de beste argumentene? Vær forberedt på høy temperatur og stort engasjement!
  • du får på denne nettsiden informasjon om de ulike landene, men noe må eller kan du finne ut på egen hånd også.
  • rollespillet kan brukes i naturfag, samfunnsfag og norsk, og kan gjennomføres på èn dag, eller spredt over flere dager.
  • det tar ca 5 timer å gjennomføre

Hvorfor gjennomføre?

  • vi håper du blir (enda) mer engasjert i klima, klimapolitkk og miljøvern og får tro på at «du kan gjøre en forskjell»
  • du får økt kunnskap om klimaendringene og handlingsalternativer lokalt og internasjonalt.
  • du lærer mer om andre lands utfordringer og hvordan organisasjoner og industrien tenker og argumenterer
  • du får øving i å både samarbeide og diskutere
  • rollespill er en morsom og nyttig måte å lære på og en alternativ arbeidsmåte i naturfag og samfunnsfag

Her finner du de ulike stegene i gjennomføringen

 

Klimatoppmøte i skolen driftes av Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening. Tekna er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har mer enn 70 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser.

Kontakt oss

Tekna - teknisk-naturvitenskapelig forening

v/Tekna Klima
Postboks 2313 Solli,
0201 Oslo
Tlf: 22 94 75 00