Om Klimatoppmøte i skolen

Noen fakta

 • Klimatoppmøte i skolen er et gratis undervisningsopplegg utformet som et rollespill som simulerer et toppmøte om global oppvarming og internasjonale klimaforhandlinger.
 •  Målgruppen er ungdomstrinnet og videregående skole (VG 1).
 • I rollespillet delatar elevene som representanter for ulike delegasjoner: Brasil, Kina, Maldivene, Mosambik, Norge, USA, organisasjoner (Zero) og oljeindustrien.
 • Gjennomføringen av opplegget tar om lag fem skoletimer, og kan gjennomføres på en dag, eller spredt over flere dager.
 • Det kan også gjennomføres i ett fag, eller som et samarbeid mellom flere fag.
 • Gjennom rollespillet oppnår man flere mål:
  • man skaper engasjement og økt kunnskap om klimaendringene og handlingsalternativer lokalt og internasjonalt.
  • elevene må sette seg inn i andres situasjon og argumentere for dette i forhandlingene.
  • elevene får økt kunnskap om ulike lands klimautfordringer og legge til rette for diskusjon av handlingsalternativer i Norge og globalt.
  • både lærere og elever tilegner seg ny informasjon, nye synsvinkler og debattere viktige klimapolitiske temaer som utslippsnivå, byrdefordeling og ”hvordan kan jeg gjøre en forskjell?”.
  • Rollespillet kan kan bidra til å oppfylle kompetansemål i naturfag, samfunnsfagene og norsk, og kan gjennomføres på en dag, eller spredt over flere dager.
 • Opplegget er forklart steg for steg i lærerveiledningen og kan gjennomføres på rundt 5 skoletimer.

Organisasjon

Tekna er fra og med våren 2014 ansvarlig for drift av nettsiden og innhold. Innholdsmessig, samarbeider Tekna med Teknologirådet, som opprinnelig utviklet Klimatoppmøte i skolen, og med Klima- og miljødepartementet.

Vi tar gjerne i mot innspill – henvendelser kan sendes til teknaklima@tekna.no.

 

Klimatoppmøte i skolen i media

Oppfordre gjerne elevene til å sende inn saker til lokalavisene og/eller miljøjournalistene.

Se tidligere saker fra Lierposten, Haugesunds Avis og Bergensavisen, som har hatt to innlegg.

Klimatoppmøte i skolen driftes av Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening. Tekna er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har mer enn 70 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser.

Kontakt oss

Tekna - teknisk-naturvitenskapelig forening

v/Tekna Klima
Postboks 2313 Solli,
0201 Oslo
Tlf: 22 94 75 00