Velkommen til vår nye side! Klimatoppmøte i skolen er i gang med en større omlegging. Opplegget er det samme, men layouten er ny. Dersom du har problemer med å finne frem, kontakt oss gjerne på teknaklima(a)tekna.no.

Klimatoppmøte i skolen er et rollespill om klima for ungdomstrinnet og Vgs. Vær forberedt på høy temperatur og stort engasjement!

Klimatoppmøte i skolen steg for steg

Steg 1: Film og faglig innføring

Klimaendringer er utfordrende både faglig og politisk. Hva ligger bak forhandlingene, og hvorfor er det så vanskelig å enes?

Steg 2: Forberedelser

Som del av Klimatoppmøte i skolen må du sette deg inn i rollen du skal spille. Her finner du faktaark om de ulike landene og organisasjonene som deltar i rollespillet.

Steg 3: Forhandlinger

Dere skal forhandle om tre spørsmål. Er dere klare for debatt? 

Steg 4: Oppsummering og diskusjon

Gå ut av rollen og representerer deg selv. Var det vanskelig å sette seg inn i rollen som land/organisasjon? Hvordan føltes det å prøve å få gjennomslag for argumentene?

Støttes av

Veien videre!

Les mer om hvordan du kan påvirke i fremtiden

Utdanning og jobber innen klima

Klasse 10A ved Vuku Oppvekstsenter mener at Norge må gå foran som et godt eksempel for andre I-land, og at Norge innfrir sine utslipp mål i forhold til Kyotoavtalen. Videre mener 10A at Norge bør bidra mere enn hva de gjør i dag med å hjelpe u-land økonomisk med penger og teknologi for renere utslipp. 10A mener at u-land bør ha økonomisk vekst slik som de rike landene har hatt.

Vuku Oppvekstsenter

Klimatoppmøte i skolen driftes av Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening. Tekna er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har mer enn 70 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser.

Kontakt oss

Tekna - teknisk-naturvitenskapelig forening

v/Tekna Klima
Postboks 2313 Solli,
0201 Oslo
Tlf: 22 94 75 00